Home Klussen in huis Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in?  (gaat in vanaf 2021)

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in?  (gaat in vanaf 2021)

DELEN

Dit is een wet die is bedoeld om de kwaliteit van bouwwerken beter te maken en de consument te helpen in bouwklussen. Om ervoor te zorgen dat de consument (die vaak minder kennis heeft) niet benadeeld wordt door bouwers of bouwbedrijven. 

Doel

Het doel van deze kwaliteitsborging wet is ervoor zorgen dat consument of opdrachtgever een betere positie krijgt. Met deze posities wordt bedoeld, dat deze partij beter in staat wordt gesteld ervoor te zorgen dat er kwaliteit wordt geleverd door de bouwende partij. Volgens de website van de eerste kamer: 

“Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger.”  (Bron: Eerste kamer)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De wet zorgt ervoor dat aan het einde van de klus, het bouwbedrijf moet aantonen dat aan alle regels is voldaan tijdens de bouw en de oplevering. Ook moet er aan elke afspraak zijn gehouden. De opdrachtgever wordt met deze wet geholpen doordat deze meer mogelijkheden heeft om aan te sporen tot extra werkzaamheden als de bouwer zich hieraan niet heeft gehouden. De aannemer wordt door de wet verplicht de opdrachtgever te informeren over de eventuele risico’s die er zijn bij het niet nakomen van de verplichtingen. Daarnaast informeert de aannemer de klant over de eventuele gebreken die kunnen ontstaan die zijn afgedekt tijdens en na de werkzaamheden.

Kortom: aannemers zullen de klanten beter en uitgebreider moeten informeren wat er bij eventuele niet nagekomen afspraken en/of gebreken zal gebeuren.

Inwerkingtreding

De wet kwaliteitsborging gaat in vanaf 1 januari 2021

Aankomende maanden zullen wij met de redactie dan ook verder duiken in de wet en wanneer concretere informatie beschikbaar wordt zullen we deze direct met jullie delen. Heb je vragen of opmerkingen over deze wet? Wij horen het graag!

[Totaal: 3    Gemiddelde: 5/5]